شرکت گندم طلایی نوتریکا

عنوان پروژه : طراحی ، مشاوره و تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق
کارفرما : شرکت گندم طلایی نوتریکا (گروه صنعتی صافولای بهشهر)
تاریخ : 1396