پروژه دهکده تجاری شریعتی(پلاتینیوم)

عنوان پروژه: تامین تجهیزات اطفا حریق شامل شیر الات،پمپ های فهرست شده،مشاوره پمپ خانه و راه اندازی

کار فرما: شرکت پلاتینیوم

تاریخ شروع: 1398

وضعیت: در حال اجرا