پروژه تجاری سپهر

عنوان پروژه: تامین تجهیزات و نظارت بر نصب سیستم پمپ خانه UL

آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA 20 و استاندارد سازمان آتش نشانی شهر تهران

کارفرما : شرکت توسعه اقتصادی سپهر

تاریخ شروع : 1397

وضعیت : در حال اجرا