پروژه های انجام شده

پروژه دهکده تجاری شریعتی(پلاتینیوم)

پروژه دهکده تجاری شریعتی(پلاتینیوم)

عنوان پروژه: تامین تجهیزات اطفا حریق شامل شیر الات،پمپ های فهرست شده،مشاوره پمپ خانه و راه اندازی کار فرما: شرکت پلاتینیوم تاریخ…
جزئیات بیشتر...
پروژه ستاره ونک

پروژه ستاره ونک

عنوان پروژه: طراحی ، مشاوره ، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اتوماتیک آتش نشانی و اگزاز فن کارفرما :شرکت همراه اول .ساختمان…
جزئیات بیشتر...
پروژه تجاری سپهر

پروژه تجاری سپهر

عنوان پروژه: تامین تجهیزات و نظارت بر نصب سیستم پمپ خانه UL آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA 20 و استاندارد سازمان آتش نشانی شهر…
جزئیات بیشتر...
پروژه ایوان آفتاب

پروژه ایوان آفتاب

عنوان پروژه: طراحی ، مشاوره ، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اتوماتیک آتش نشانی کارفرما : بخش خصوصی تاریخ شروع : 1397 وضعیت : در…
جزئیات بیشتر...
بیمارستان پیامبران

بیمارستان پیامبران

عنوان پروژه : طراحی ، مشاوره و تامین تجهیزات و اجرای سیستم اطفاء حریق کارفرما : بیمارستان پیامبران تاریخ : 1397
جزئیات بیشتر...
راه اندازی دیتا سنتر شرکت سپانیر

راه اندازی دیتا سنتر شرکت سپانیر

 عنوان پروژه : راه اندازی دیتا سنتر شرکت سپانیر شامل اجرای زیر ساخت تامین تجهیز کارفرما : شرکت سپانیر تاریخ : 1397
جزئیات بیشتر...
شرکت گندم طلایی نوتریکا

شرکت گندم طلایی نوتریکا

عنوان پروژه : طراحی ، مشاوره و تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق کارفرما : شرکت گندم طلایی نوتریکا (گروه صنعتی…
جزئیات بیشتر...
نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه متمرکز پارس جنوبیکارفرما : شرکت ملی نفت ایران ( P.O.G.C )مشاور : شرکت مهندسی قدس نیروتاریخ…
جزئیات بیشتر...