دتکتور نشت یاب گاز شهری

دتکتور نشت یاب گاز شهری

دتکتورها دارای سنسورهای الکتروشیمیایی بوده و به گازهای قابل اشتغال و مونواکسید کربن (co) حساس می باشند در صورت تشخیص هریک از این گازها میتواند با فرمان شیر برقی مسیر گاز را مسدود نموده و با الارم هشدار شما را از نشت گاز اگاه خواهد کرد

محتوای بیشتر در این بخش: « دتکتور دودی پرتوی دتکتور دودی »