سیستم اطفا حریق

سیستم اطفا حریق

سیستم اطفا حریق در انواع مدلها و با تجهیزات متفاوتی اجرا و پیاده سازی میشود. سیستمهای اطفا حریق آبی مبتنی بر پمپهای آب و منابع آب و لوله های آب که در فواصل معین اسپرینکلر سقفی اطفای حریق بر روی آن تعبیه میشود. در این سیستم همیشه آب در لوله وجود دارد و به محض شکستن هر یک از حبابهای اسپرینکلرها( حباب های اسپرینکلر اطفا حریق در اثر حرارت شکسته شده و مسیر برای اطفای حریق و خروج آب آزاد میشود) فشار درون لوله آب کاهش یافته و شیر یکطرفه باز شده و آب بر روی آتش پاشیده خواهد شد.

با توجه به عدم امکان استفاده از آب در تمامی فضاها و اماکن، همچنین ایجاد آسیب و خسارت به بعضی مواد( مانند انبار کاغذ و بایگانی اسناد، مواد شیمیایی که در ترکیب با آب منفجر میشوند و...) استفاده از اطفا حریق گازی امری متداول است. این سیستم معمولا برای اماکن حساس و پرخطر و برای اطفا کابلهای برق، بردهای الکترونیکی، پستهای برق و ... استفاده میشود. اطفا حریق گازی انواع مختلفی دارد که از جمله آن میتوان به سیستم اطفا FM200 و CO2 و سیستم اطفا حریق آیروسل یا آیروسول اشاره کرد. در چند مدت اخیر با توجه به نصب آسان سیستم اطفا حریق آیروسل، استفاده از این سیستم علیرغم کاستی های آن رو به گسترش است.