مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو

خدمات مشاوره شرکت به‌گونه‌ای ارائه می‌گردد که بتواند بخش گسترده‌ای از خدمات موردنیاز مشتریان شامل استانداردها، مدل‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز مشتریان را تأمین نماید.
طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و استقرار ، اجرا و نگهداری و بهبود هرسیستم مدیریتی مستلزم داشتن علم کامل استاندارد مربوطه میباشد. استانداردهای مطرح روز همچون استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و... هرکدام گذشته ازاینکه اشتراکاتی باهم دارندبه تنهایی نیزدارای ساختاری متفاوت فنی و تخصصی هستند. وجود ساختار فنی و تخصصی هریک ازاستانداردها، افراد کارشناس و متخصص بخودرا میطلبد بعنوان مثال کارشناسان صنایع و علوم مدیریتی درحوزه سیستم مدیریت کیفیت و کارشناسان محیط زیست درحوزه سیستم مدیریت زیست محیطی و کارشناسان ایمنی و بهداشت درحوزه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی و کارشناسان صنایع غذایی درحوزه سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی و همین طور الی آخر. بنابراین کارشناسان یا مشاور درهریک ازحوزههای مذکور بایستی بطورکامل باالزامات تشریحی درمتن استاندارد تسلط داشته و توانایی طراحی و پیاده سازی آنرا متناسب بازمینه فعالیت متقاضی گواهینامه ایزو داشته باشد.
همراهی مشتریان در استقرار سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز، در این بخش قابل‌دسترسی می‌باشد.
مبنای عمده خدمات، استانداردهای مدیریت می‌باشد که بر اساس مهم‌ترین نیازهای مشتریان انتخاب شده و گروه کارشناسان باتجربه از سراسر کشور، دانش و تجارب خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

این استانداردها به شرح ذیل می‌باشند:
ISO 9001: سیستم مدیریت کیفیت
ISO 14001: سیستم مدیریت محیط‌ زیست
ISO 45001: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
ISO 22000 : سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی
ISO 27001 : سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ISO 10002 : سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان
ISO 10004 : سیستم مدیریت ارزیابی رضایت مشتریان
ISO 26000 : سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی
ISO/ IATF16949 : سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
ISO/TS 29001: سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی
ISO 10015 : سیستم مدیریت کیفیت آموزش
ISO 17025 : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های آزمون
ISO 15189 : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های پزشکی
ISO 10668 : سیستم مدیریت کیفیت ارزش‌گذاری برند
ISO 31000 : سیستم مدیریت ریسک
ISO 50001: سیستم مدیریت انرژی
ISO 20000: سیستم مدیریت فناوری اطلاعات
HACCP : تجزیه‌وتحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی
GMP : تمرین فرآوری خوب مواد غذایی و دارویی
HSE : مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط‌زیست
IMS : سیستم مدیریت یکپارچه
CE: مجوز صادرات محصول به اروپا
SFBB: غذای ایمن، کسب‌وکار بهتر، مخصوص رستوران‌ها و فست‌فودها
IWA 1 : استاندارد مراکز درمانی
IWA 2 : استاندارد مراکز آموزشی
ISO 22301: مدیریت تداوم کسب‌وکار
BRC: سیستم مدیریت ایمنی غذا
IFS: سیستم مدیریت ایمنی غذا