اخبار سایت

پمپ آتش نشانی

پمپ آتش نشانی

بسم تعالی موضوع : شناخت پمپ های اتش نشانی بخش :1پیش گفتار :امروزه با توجه به گسترش ساخت ساز و سرمایه گذاری انبوه در خصوص صنایع و صنعت ساختمان نیاز به ایمنی با رشد روز افزونی مواجعه شده است .و همچنین ایمنی ساکنین و کارکنان مجموعه ها از اهمیت بسیار بالایی…
سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی و مراکز اسناد

سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی و مراکز اسناد

راهکارهای سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی و مراکز اسناد و خزانه اسکناس : با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و تجمیع اسناد کاغذی به صورت دیتا ذخیره بر روی سرورها لزوم نگهداری اسناد کاغذی و اوراق بهادار و مدارک مهم قبلی و جدید و آن دسته اسنادی که قابل ذخیره بر…
ارزیابی ریسک حریق و مقابله با حریق در دیتاسنتر ها

ارزیابی ریسک حریق و مقابله با حریق در دیتاسنتر ها

با توجه به پیشرفت کشور و سیاست روز افزون حرکت به سمت اسناد الکترونیکی و فرآیندهای سازمانی بدون کاغذبازی و به صورت سیستمی امروزه لزوم کوتاه تر شدن یک فرآیند سازمانی در ادارات دولتی و خصوصی باعث ایجاد و ساخت روز افزون دیتا سنترها و اتاق های سرور شده است و با…