هوشمندترین دتکتور مختلط جهان

این دتکتور، کامل‌ترین آشکارساز آدرس‌پذیری است که تاکنون ساخته شده است که بصورت خودکار آدرس‌دهی می‌شود. Soft Addressing و دارای دو سنسور مستقل دودی از نوع فتوالکتریک و حرارتی از نوع ترمیستوری است که تحت یک آدرس در مدار قرار می‌گیرند. لیکن عملکرد کاملاً جداگانه دارند. بدین معنی که درصورت فعال‌شدن هرکدام، پنل مرکزی نوع سنسور مربوط به آن‌را نمایش می‌دهد. سنسور دودی دارای محفظه دود بهینه شده است و حساسیت آن قابل برنامه‌ریزی‌ست. علاوه براین، سنسور دودی دارای دو مرحله پیش‌اخطار Pre Warning می‌باشد که آستانه عملکرد هر دو آنها قابل برنامه‌ریزی است. سنسور حرارتی تنها یک مدار پیش‌اخطار با آستانه قابل تنظیم دارد. در حالت عادی حساسیت آستانه سنسور دودی ۵۰ درصد برای پیش‌اخطار اول و ۷۰ درصد برای پیش‌اخطار دوم و برای سنسورحرارتی ۵۰ درصد می‌باشد. آشکارساز دارای یک مدار کاملاٌ استثنائی است که با افزایش حرارت محیطی گزارش شده توسط سنسور حرارتی، آستانه حساسیت سنسور دود را به همان نسبت افزایش می‌دهد. این امر با مقایسه میزان درجه حرارت محیطی ثبت‌شده که بصورت روزانه توسط سنسورهای آشکارساز دریافت و در حافظه آن ثبت می‌شود (نگهداری شده) انجام گرفته (میگیرد) و بنابراین تغییرات حرارت فصلی بر آن تاثیر ندارد. همچنین با وجود مدارات فیلترینگ ورودی، دود لحظه‌ای مثل دمیدن دود سیگار باعث راه‌اندازی آشکارساز نمی‌گردد. این امر باعث خواهد شد تا خطای عملکرد دتکتور به حداقل خود برسد. مدارات داخلی و سنسورها مرتباٌ بوسیله پروسسور داخلی آشکارساز، مورد آزمایش قرار می‌گیرند و هرگونه خطای داخلی گزارش می‌شود. Self Evaluation این امر شامل کثیفی، گردگرفتگی، ضعف بیم فرستنده در محفظه دود و پایان عمل سنسورها نیز می‌گردد که بطور جداگانه بر روی پنل دستگاه مرکزی قابل مشاهده خواهد بود. سنسور حرارتی این آشکارساز در کلیه ردیف‌های استاندارد EN54-5 درکلاس‌های A1,A2,B حتی با اندیکس‌های S,R جهت مناطق همیشه سرد (سردخانه‌ها) یا همیشه گرم (موتورخانه یا دیزل‌روم) قابل تعریف است. آشکارساز را می‌توان از حالت مختلط درآورده و تنها برای دود یا حرارت بکار گرفت. با برنامه‌ریزی از طریق تابلو مرکزی، می‌توان عملکرد آشکارساز را منوط به فعال‌شدن هر دو سنسور دود و حرارت نمود. این امر در فعال‌سازی سیستم اطفاء حریق، از استفاده چند دتکتور جهت اطمینان از وقوع آتش‌سوزی، خواهد کاست.