سیستم اطفاء حریق اسپرینکلرهای بالازن

نوع دیگری از اسپرینکلرها ، اسپرینکلربالازن یا عمودی می باشد که مورد تایید استانداردهای UL وLPCB نیز می باشد و دارای:۵/۶(۸۰) K Factor می باشند، این نوع اسپرینکلر در فضاهایی استفاده می شود که دارای محدودیت ارتفاع در سقف های Expos (باز) ، سقف هایی که دارای پوتر در ارتفاعات پایین ، رمپ ها و … می باشد، استفاده می گردد که نحوه پاشش آب به سمت بالا می باشد. بهترین حالت برای نصب این نوع اسپرینکلر در سیستم اطفاء خشک است که بایستی کلیه اسپرینکلرها به سمت بالا نصب گردد. r7 زون اسمبلی (شیرهای کنترلی طبقات ) Zone Assembly بعد از عملکرد یک اسپرینکلر و اطفاء حریق در یک فضا و خروج آب از اسپرینکلرها جهت کامل تخلیه نشدن آب و کنترل آب ورودی به هر طبقه و هدر نرفتن بی رویه آب ، منبع ذخیره آب ، بهتر است از یک شیر کنترلی استفاده شود که ما یک پکیچ کامل به نام زون اسمبلی پیشنهاد می کنیم. زون اسمبلی تشکیل شده از شیر پروانه ای ، فلو دتکتور ، شیر تست و تخلیه که به روی لوله های اسپرینکلر سر خط ورودی هر طبقه نصب می گردد که عملکرد باز و بسته شدن شیر پروانه ای به سیستم اعلام حریق مانیتور شده و همچنین فلو دتکتور از زمانیکه اسپرینکلر یک خط عمل نماید بعد از ۳۰ ثانیه به سیستم اعلام حریق فرمان می دهد و شیرهای تست و تخلیه نیز در زمان تعمیرو نگهداری بدون تست مخرب می تواند عملکرد اسپرینکلرها و خروجی آب آن طبق استاندارد و عملکرد پمپ و … را آزمایش نموده و بصورت دائم و اتوماتیک عملکرد کلیه اسپرینکلرها و خطوط اصلی به روی سیستم اعلام حریق مانیتور می گردد.