اهداف سیستم های اعلام و اطفاء حریق

در وهله اول هدف از سیستم های اعلام و اطفا حریق شناسایی حریق در مراحل اولیه حریق توسط سیستم اعلام حریق
و پیشگیری از آسیب های جبران ناپذیر و یا کنترل صدمات خواهد بود
که اهداف به شرح ذیل می باشد

اعلام حریق

1- اطلاع ساکنین و کاربران از حریق
2- اقدام جهت تخلیه و حفظ جان ساکنین و کاربران
3- اقدام کنترلی در مراحل اولیه حریق
• با استفاده از خاموش کننده های پرتابل
• با استفاده از فایر باکس ها
• با استفاده از فعال سازی سیستم اطفاء اتوماتیک

اطفاء حریق

1- اقدام جهت کنترل حریق در مراحل اولیه
2- ایجاد کوریدور امن جهت خروج ساکنین و کاربران
3- خنک سازی محیط جهت عدم گسترش حریق
4- خاموش سازی کامل حریق


همانطور که در بالا ذکر شد هدف اولیه حفظ جان انسان های کاربر و ساکن در ساختمان ها و محیط های صنعتی می باشد
سپس در مرحله بعد حفظ سرمایه ها در ساختمان ها میباشد

امروزه با توجه به این مهم که سرمایه گذاری در محیط های صنعتی و ساختمان هر روزه در حال گسترش می باشد
که این سرمایه گذاری نیازمند ایمن سازی جهت بقای سرمایه ها می باشد .
همچنین در تمامی کشور ها انسان ها بزرگ ترین سرمایه محسوب می شوند
لذا داشتن توجه ویژه در این زمینه لازم می باشد

شایان ذکر است اتفاقات اخیر نظیر حادثه تلخ پلاسکو و پالایشگاه تهران و ... همگی اثبات بر این مدعا هستند که با سرمایگذاری بسیار ناچیز در بخش ایمنی می توان از فجایع زیادی پیشگیری نمود

برای مثال
هزینه تجهیز کل ساختمان پلاسکو در سال 1395 حدود 8 میلیارد تومن هزینه در بر داشت که عدم توجه به ایمنی این ساختمان
موجب هزینه حداقل 10 برابری برای مالکان در بر داشت