ویژگی های اطفا حریق اسپرینکلر

اگر ساختمان شما دارای یک سیستم اطفا حریق باشد،در صورت وقوع آتش سوزی ، عملیات اطفا حریق آغاز می شود.به این صورت که اسپرینکلر ها فعال شده و توسط آنها آب به صورت مستقیم برروی آتش ‏پاشیده می شود در حالی که بقیه قسمتهای خانه خشک باقی می مانند. تقریبا می توان گفت که 85 درصد اوقات فقط یک اسپریکلر عمل می کند و همان باعث مهار آتش می شود. پس نتیجه می گیریم که در صورتی که اسپرینکلر به درستی نصب و نگهداری شده باشد با فعال شدن خودکار این سیستم جان شما نجات خواهد یافت.‏ سرعت اطفا حریق اسپرینکلر به اندازه ای می باشد که به طور چشمگیری می تواند گرما، شعله های آتش و دود در آتش سوزی را کاهش ‏دهد.

مزایا اسپرینکلر
اسپرینکلر از عناصر بسیار موثر و قابل اعتماد در حفاظت از ساختمان در مقابل آتش می باشد. طبق بررسی های که در خصوص ‏خانه های آمریکا انجام شد: 4.6% از خانه در سال 2009 و بیشتر از 3.9% خانه در سال 2007 و 18.5% از خانه هایی که در ‏چهار سال گذشته ساخته شده اند دارای اسپرینکلر بودند.‏
اسپرینکلر توانای کنترل آتش و یا حتی خاموش نمودن آن را نیز دارد و کمک می کند و خیلی زودتر از آتش نشانها در صحنه می ‏باشد و با پاشش مستقیم آب عملیات خود را انجام می دهد. در 84% از آتش سوزی های منازل فقط یک اسپرینکلر می تواند کل خطر را رفع کند.
اسپرینکلر به طور خودکار خطر مرگ با دود را به اندازه 80% کاهش داده و در کنار آن احتمال از بین رفتن وسایل خانه یا اداره شما را به میزان ‏‏70% کاهش می دهد.‏

اسپلینکلر

برای آشنایی بیشتر با نحوه کار اسپرینکلر می توانید طرز کار اسپرینکلر را مطالعه کنید.

 

انواع اسپرینکلر
اسپرینکلر با سیستم های لوله مرطوب
این سیستم بیشتر از اسپرینکلرهای دیگر در ساختمان ها نصب می شود. این سیستم ها به ‏دلیل ساختتار ساده ای که دارند قابل اطمینان بوده و دارای دریچه زنگ اتوماتیک و در برخی از انواع آن آب باش ‏اتوماتیک هم دارد. این سیستم با اتصال به منبع متصل به سیستم لوله کشی آب به طور خودکار عملیات اطفا حریق خود را انجام می ‏دهد.‏

اسپرینکلر لوله مرطوب

اسپرینکلر سیستم های لوله خشک
از این اسپرینکلر ها در فضاهایی استفاده می شود که هوا بسیار سرد است و امکان یخ زدن لوله ها وجود دارد، مانند قسمت های بیرونی ساختمان ها یا کارگاه ها و پارکینگ استفاده می شود. همچنین برای امنیت بیشتر در یخچالها و تجهیزات بزرگ سرمایشی از آنها استفاده می شود. از طرفی طبق قوانین NFPA شما حق ندارید در مکانهای که دمای بیشتر از 40 درجه سانتی گراد دارند نمی توانید اسپرینکلر های لوله مرطوب را به کار ببرید و باید از سیستم های لوله خشک استفاده کنید.

اسپرینکلر لوله خشک

سیستم لوله خشک به این صورت کار می کند که به جای آب در لوله ها هوای پرفشار است و می توان گفت بین سر اسپرینکلر و مخزن آب قرار دارد و به وسیله ی یک شیر مخصوص از ورود آب به لوله ها جلوگیری می کند.