آموزش دتکتورهای شعله

آموزش آشکارسازهای شعله
این نوع از آشکارسازها جهت تشخیص شعله آتش و باتوجه به نوع اشعه ساطع شده از آن مورد استفاده قرار می گیرند که ممکن است این اشعه ها قابل رویت یا غیر قابل رویت توسط چشم انسان باشد.
انواع آشکارسازهای شعله:
به طور کلی با توجه به طیف های مختلفی از شعله که ممکن است بر اثر سوختن مواد مختلف قابل احتراق بوجود آیند، اين آشکارسازها نیز مي توانند نسبت به پرتوهاي مادون قرمز (IR ) و ماورای بنفش (UV ) حساس باشند؛ شکل زیر طیف و طول موج های مختلف نور را نشان می دهد:
بنابراین آشکار سازهای شعله نیز بر اساس همین طیف ها با نام های زیر طراحی و ساخته می شوند:

1. UV Flame Detectors
2. IR Flame Detectors
3. UV/IR Flame Detectors
4 . UV/IR2 Flame detectors
5. IR3 Flame Detectors
6. IR2 Flame Detectors

انتخاب هریک از آشکارسازهای فوق براساس کاربرد، نوع مواد قابل اشتعال موجود در محیط و هزینه مورد نظر صورت می گیرد.
همچنین شایان ذکر است که این آشکارسازها به تدریج و با توجه به بروز نواقصی نظیر آلارم های کاذب، تاثیر نور خورشید، نور ساطع شده توسط دستگاه های جوشکاری و... ارتقاء پیدا کرده و از تکنولوژی هایی مانند شبکه های عصبی، منطق فازی و... جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی استفاده شده است.
Visual Flame Detectors :
باتوجه به عدم انعطاف آشکارسازهای فوق در کاربردهای مختلف و نیز پیشرفت چشمگیر نرم افزارهای کامپوتری، تعداد محدودی از شرکت های پیشرو بر آن شدند تا با استفاده از تکنیک ها و الگوریتم های مختلف پردازش تصویر و هوش مصنوعی بر مبنای نرم افزارهای کامپیوتری تصاویردوربینهای پیشرفته CCTV را پردازش نمایند؛ بنابراین تکنیک یاد شده به عنوان آشکارسازی شعله با استفاده از پردازش تصویر به بازار معرفی شد.
از آنجایی که خروجی این تجهیزات همانند دوربین های CCTV قابل رویت می باشد، لذا با کمک کاربر و نرم افزار پردازش تصویر اختصاص یافته می توان مواردی همچون حساسیت، حذف نمودن آلارم کاذب، رنگ محیط و نادیده گرفتن مواردی نظیر شعله Flare قابل تنظیم می باشند.

کاربرد ها:
مناسب جهت مناطق پر خطر (Hazardous Area) و پیکره بندی های مبتنی بر SIL2، سکوهای بارگیری و تخلیه مواد نفتی، انبارهای مواد شیمیایی، انواع Work Shop ها، مخازن نگهداری نفت و یا مواد سوختنی دیگر، اتاقک های اسپری رنگ، گرمکن و خشک کن های صنعتی، توربو کمپروسورها، ژنراتورها، تلمبه خانه های خطوط نفت.