دتکتور مکنده در سیستم اعلام حریق

سنسورهای اعلام حریق به طور کلی دچار اشتباه عملکرد و تشخیص ناشی از شرایط محیطی می شوند، گاه این اشتباه
در اثر گرد و غبار، بخار مایعات، وزش باد و همچنین عوامل انسانی شکل می گیرد که در صنعت اعلام حریق به آن آلارم کاذب False Alram گفته می شود. گذشته از مشکلات آلارم کاذب و عدم رضایت بهره بردار سیستم اعلام حریق، اشتباه یا تاخیر در تشخیص می تواند خسارت های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. به طور مثال،‌در یک دیتا سنتر به جز هزینه های خرید و راه اندازی تجهیزات گران قیمت آن، ارزش اطلاعات در حال پردازش نیز خود غیر قابل قیمت گذاری است. حال برای ایجاد ایمنی بهتر و کاهش خطای دتکتور های عادی و افزایش چندین برابری سرعت کشف حریق دتکتور های مکنده لیزری سریع AFD پیشنهاد می شود. در این سیستم با عبور جریان هوا از طریق لوله های مرتبط با فیلترهای چندگانه داخلی دستگاه ذرات معلق موجود درمحیط آنالیز و جداسازی می شود.
در این وضعیت دتکتور قابلیت تشخیص ابعاد ذره و واکنش به نتیجه آنالیز را براساس حساسیت از پیش تعریف شده دارد.
لوله های دستگاه می تواند رو یا پشت سقف کاذب در محیط نصب شود. طول لوله و تعداد سوراخ های مکش هوا بر اساس شرایط محیط و محاسبات نرم افزاری در نظر گرفته می شود.
استفاده از این دتکتور در دیتا سنتر - موزه - خزانه و فضاهایی که اصطلاحا تمیز نامیده می شوند می توان استفاده نمود.